Συντήρηση καυστήρα αερίου

Για την καλύτερη και οικονομικότερη λειτουργία του λέβητα απαιτείται η συντήρησή του. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η συντήρηση καυστήρα αερίου είναι απαραίτητη μια φορά τον χρόνο μετά το τέλος της χειμερινής περιόδου (Μάιο – Ιούνιο) ή πριν την έναρξή της (Σεπτέμβριο – Οκτώβριο). Επίσης, είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη λειτουργία του καυστήρα και να αποφύγουμε τυχόν βλάβες που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τη χειμερινή περίοδο. Συνεπώς, ένα σύστημα θέρμανσης που δεν είναι σωστά συντηρημένο μπορεί να είναι έως και 25% πιο δαπανηρό.

Η συντήρηση καυστήρα αερίου πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • καθαρισμό καυστήρα και θαλάμου καύσης
 • λύσιμο καυστήρα και καθαρισμό ακίδων και διασκορπιστή
 • ρύθμιση θερμοστάτη χώρου
 • ρύθμιση πίεσης αερίου για καλύτερη καύση και οικονομία
 • έλεγχο εναλλάκτη παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
 • έλεγχο και ρύθμιση οργάνων αυτοματισμού και ασφαλείας
 • έλεγχο ανοδίου της εγκατάστασης θέρμανσης
 • έλεγχο λειτουργίας κυκλοφορητή
 • έλεγχο δοχείου διαστολής
 • μέτρηση καυσαερίων με ηλεκτρονικό αναλυτή
 • έλεγχο καμινάδας
 • έκδοση Φύλλου Ελέγχου Καύσης

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνουμε στην επιλογή του τεχνικού, καθώς η συντήρηση πρέπει να γίνεται μόνο από αδειούχο εγκαταστάτη-συντηρητή καύσης υγρών και αερίων. Τέλος, θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι  μετά το πέρας της διαδικασίας, ο συντηρητής οφείλει να εκδώσει και να παραδώσει το Φύλλο Ελέγχου Καύσης συμπληρωμένο και σφραγισμένο.

 • Εξερευνήστε το miloclima.com για υπηρεσίες Θέρμανσης, Ύδρευσης και κλιματισμού.Σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για εξατομικευμένες προσφορές και εξειδικευμένες λύσεις που θα καλύψουν κάθε ανάγκη σας. Βρείτε τον ιδανικό τρόπο για να διατηρήσετε τον χώρο σας άνετο και οικονομικό.

 • Πάρτε μας τηλέφωνο ή στείλτε email:

  • 6977426528
  • 6981068402

  miloclima@gmail.com

  Αλ. Μπινιώρη 64, Νεάπολη 567 28