Μελέτη και Εγκατάσταση φυσικού αερίου

Το φυσικό αέριο αρχίζει να εδραιώνει τη θέση του ως ένας από τους πιο οικονομικούς και δημοφιλείς τρόπους θέρμανσης. Η χαμηλή τιμή του φυσικού αερίου  σε συνδυασμό με τα αποδοτικά μηχανήματα που προσφέρουν τεράστια οικονομία, έχουν ανεβάσει τη θέρμανση με φυσικό αέριο στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Η επίσκεψη στον χώρο σας είναι  απαραίτητη για τη μελέτη της εγκατάστασης, ώστε να μπορέσουμε να σας προτείνουμε την καλύτερη λύση με το ακριβές κόστος εγκατάστασης.

Οι εργασίες του εγκαταστάτη για την τοποθέτηση του επίτοιχου λέβητα και τη σύνδεσή του με την εγκατάσταση διαρκούν λίγο (2-3 μέρες ανάλογα την εγκατάσταση). Όλη η διαδικασία από την αίτηση σύνδεσης μέχρι και το ραντεβού ενεργοποίησης διαρκεί ενάμιση με δύο μήνες. Συνεπώς, αν έχετε αποφασίσει να προχωρήσετε σε αλλαγή τρόπου θέρμανσης στον χώρο σας και τοποθέτηση επίτοιχου λέβητα αερίου, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες.

Συντήρηση καυστήρα αερίου

Συντήρηση καυστήρα αερίου

Για την καλύτερη και οικονομικότερη λειτουργία του λέβητα απαιτείται η συντήρησή του. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η συντήρηση καυστήρα αερίου είναι απαραίτητη μια φορά τον χρόνο μετά το τέλος της χειμερινής περιόδου (Μάιο – Ιούνιο) ή πριν την έναρξή της (Σεπτέμβριο – Οκτώβριο). Επίσης, είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη λειτουργία του καυστήρα και να αποφύγουμε τυχόν βλάβες που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τη χειμερινή περίοδο. Συνεπώς, ένα σύστημα θέρμανσης που δεν είναι σωστά συντηρημένο μπορεί να είναι έως και 25% πιο δαπανηρό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Συντήρηση καυστήρα πετρελαίου

Συντήρηση καυστήρα πετρελαίου

Για την καλύτερη και οικονομικότερη λειτουργία του καυστήρα πετρελαίου απαιτείται η συντήρησή του. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η συντήρηση του καυστήρα πετρελαίου είναι απαραίτητη μια φορά τον χρόνο. Επίσης είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη λειτουργία του καυστήρα και να αποφύγουμε τυχόν βλάβες που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τη χειμερινή περίοδο. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

​Συντήρηση καυστήρα πέλλετ

​Συντήρηση καυστήρα πέλλετ

Για τους λέβητες πέλλετ ισχύει ό,τι και για όλους τους άλλους τύπους λεβήτων. Έτσι και οι καυστήρες πέλλετ πρέπει να συντηρούνται και να ελέγχονται για καλή λειτουργία μία φορά το χρόνο με το τέλος της περιόδου θερμάνσεως από εξειδικευμένο συνεργείο. Η συντήρηση καυστήρα πέλλετ/βιομάζας περιλαμβάνει:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Χημικός καθαρισμός εγκαταστάσεων

Ο χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης είναι μια τεχνική καθαρισμού της υδραυλικής εγκατάστασης του δικτύου θέρμανσης κατά την οποία χρησιμοποιείται μια ειδική αντλία δυναμικής έκπλυσης μεγάλης ισχύος σε συνδυασμό με ουδέτερα χημικά καθαριστικά, φιλικά προς το περιβάλλον. Ο χημικός καθαρισμός ή δυναμική έκπλυση όπως είναι επίσης γνωστός, θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός και αποδοτικός τρόπος για να καθαριστεί ένα δίκτυο θέρμανσης από τα ιζήματα, τις λάσπες, τον μαγνητίτη που προκαλείται από τη διάβρωση των μετάλλων και τις διάφορες ακαθαρσίες που συγκεντρώνονται στο κύκλωμα. Η λειτουργία του βασίζεται στη δημιουργία μιας δυναμικής ροής καθαρού νερού -με ειδικά πρόσθετα υπό ελεγχόμενες συνθήκες- το οποίο εισχωρεί ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία της εγκατάστασης.

Η διαδικασία αυτή έχει θεαματικά αποτελέσματα στη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω οφέλη του χημικού καθαρισμού:

 • αυξημένη και σωστή απόδοση του συστήματος
 •  εξοικονόμηση καυσίμου
 • προστασία του δικτύου θέρμανσης και σωστή κυκλοφορία του νερού
 • αποφυγή ενδεχόμενης φραγής των εναλλακτών θερμότητας
 • προστασία όλων των κινητών μερών της εγκατάστασης
 • αύξηση της διάρκειας ζωής του συστήματος
 • πιο ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στο χώρο

Ρύθμιση καυσαερίων καυστήρων με ηλεκτρονικό αναλυτή

Η σημαντικότερη εργασία στη συντήρηση του καυστήρα είναι η σωστή ρύθμισή του. Η μέτρηση και η ρύθμιση καυσαερίων συμβάλλουν στην αύξηση της απόδοσης και  στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων σε έναν καυστήρα όσο και στην αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Για μια ολοκληρωμένη συντήρηση, η ρύθμιση καυστήρα, απαιτείται να γίνεται με ηλεκτρονικό αναλυτή καυσαερίων. Με τον ηλεκτρονικό αναλυτή μετράμε με ακρίβεια το οξυγόνο, το διοξείδιο και μονοξείδιο του άνθρακα. Ελέγχουμε επίσης, τη θερμοκρασία των καυσαερίων. Υψηλή θερμοκρασία καυσαερίων σημαίνει μεγάλη σπατάλη σε καύσιμο, εάν θέλουμε οικονομία επιβάλεται η διατήρησή της σε χαμηλά επίπεδα.

Η σωστή ρύθμιση του καυστήρα προλαμβάνει τις τυχόν βλάβες, που θα μπορούσαν να προκληθούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του τον χειμώνα.

Έκδοση Φύλλων Ελέγχου Καύσης

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά από κάθε συντήρηση, επισκευή ή ρύθµιση, ο συντηρητής υποχρεούται να συµπληρώνει µε επιµέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει το Φύλλο Ελέγχου Καύσης συντήρησης. Στο φύλλο συντήρησης αναφέρονται ενδεχόµενα προβλήµατα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις, που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήµατος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου, όπως επίσης, προτείνονται  οι ενδεδειγµένες -κατά την άποψη του συντηρητή- λύσεις.

Ο κάθε αδειούχος συντηρητής, υποχρεούται να διαθέτει τυπωµένα ατοµικά µπλόκ µε φύλλα συντήρησης (δίφυλλα µε πρωτότυπο και αντίγραφο), αριθµηµένα κατά αύξοντα αριθµό στα οποία θα υπάρχουν εκτυπωµένα τα πλήρη στοιχεία του συντηρητή. Ο συντηρητής προµηθεύεται τα µπλόκ µε τα φύλλα συντήρησης  από το επαγγελµατικό του σωµατείο, το οποίο  τα σφραγίζει και  τηρεί πλήρες αρχείο για τα διανεμόµενα φύλλα συντήρησης. 

 • Εξερευνήστε το miloclima.com για υπηρεσίες κλιματισμού και προϊόντα υψηλής ποιότητας. Σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για εξατομικευμένες προσφορές και εξειδικευμένες λύσεις που θα καλύψουν κάθε ανάγκη σας. Βρείτε τον ιδανικό τρόπο για να διατηρήσετε τον χώρο σας άνετο και οικονομικό.

 • Πάρτε μας τηλέφωνο ή στείλτε email:

  • 6977426528
  • 6981068402

  miloclima@gmail.com

  Αλ. Μπινιώρη 64, Νεάπολη 567 28