Πολιτική Καταστήματος

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της Εταιρείας
Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της Εταιρείας μπορεί να πραγματοποιηθεί στις
περιπτώσεις όπου με υπαιτιότητα μας πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα
κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στη λήψη της παραγγελίας, στην
τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή
συσκευασία κ.λ.π.).
Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του
προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης μαζί μας,
με την αποστολή να επιβαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία. Το προϊόν πρέπει να
επιστραφεί στην κατάσταση που παρελήφθη από τον πελάτη και να φέρει όλα τα τα
έγγραφα τα οποία το συνόδευαν (π.χ. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο, Απόδειξη
Λιανικής- Δελτίο Αποστολής κ.ο.κ). Σε περίπτωση που δεν επιστραφεί κατά τον
συμφωνημένο χρόνο, η εταιρεία δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και
συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση.
Στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, με την ολοκλήρωση του ελέγχου από την
Προμηθεύτρια Εταιρεία για επιβεβαίωση του ελαττώματος και σε περίπτωση που
επιθυμείτε επιστροφή του αντιτίμου της παραγγελίας, αυτή γίνεται εντός
δεκατεσσάρων (14) ημερών και πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που
πραγματοποιήσατε την παραγγελία (π.χ με τραπεζική κατάθεση ή πίστωση στην
πιστωτική σας κάρτα.) .

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του πελάτη - υπαναχώρηση
Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του πελάτη μπορεί να πραγματοποιηθεί στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των
παραπάνω, άλλαξε γνώμη και δεν επιθυμεί πλέον την αγορά του προϊόντος, εφόσον
δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών. Η επιστροφή των
προϊόντων μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη στο κατάστημα, είτε με
αποστολή αυτών, επιβαρυνόμενος ο πελάτης με τα έξοδα αποστολής τους, κατόπιν
συνεννόησης μαζί μας. Για να γίνει δεκτή η επιστροφή του προϊόντος, θα πρέπει το
προϊόν να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, με πλήρη τη συσκευασία του, δεν θα
πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί ή να έχει πραγματοποιηθεί/προηγηθεί εγκατάσταση
του και θα πρέπει να φέρει μαζί με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν (π.χ. . Δελτίο
Αποστολής - Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής- Δελτίο Αποστολής κ.ο.κ).
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν
προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από την εταιρεία, η επιστροφή των
χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται μέσα σε διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρεία έχει
το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή τους και να μην προχωρήσει κατ’ επέκταση
στην επιστροφή χρημάτων.